Præster og kirker

Hans Henrik Merrild, Hou, Stoense og Snøde kirker, 62 55 12 64
Peter Møberg, Tullebølle, Tranekær og Bøstrup kirker, 62 50 22 50
Hanne Davidsen, Rudkøbing og Simmerbølle kirker, 62 51 13 75
Erik Ransby (årsvikar), Strynø, Rudkøbing og Simmerbølle kirker, 62 51 53 46
Annalise Bager, Longelse, Skrøbelev og Fuglsbølle kirker, 62 50 10 69
Trille Brink Westergaard, provst, Lindelse, Tryggelev og Fodslette kirker, 62 57 15 07
Allan Madsen, Humble, Ristinge og Kædeby kirker, 62 57 20 20
Thomas Hårbøl (vikar), Magleby og Bagenkop kirker, 62 56 10 77