Hvor kan jeg klage?

Selv om vi gør vores yderste, for at I får netop den begravelse eller bisættelse, som I ønsker, kan der ske fejl.
Når det sker, vil vi gøre alt, hvad der står i vores magt for at rette op på fejlen og finde en ordning med de efterladte.
Så kontakt os endelig, hvis der er noget, du ikke har været tilfreds med eller hvis der er sket fejl et sted. Sammen finder vi en løsning.

Du har også mulighed for at klage til:

Forbrugerklagenævnet
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Tlf. 41715000
Hjemmeside: www.kfst.dk