Danske Bedemænd

Øernes Bedemænd er medlem af foreningen Danske Bedemænd.
For at blive medlem af Danske Bedemænd, skal man have taget grunduddannelsen for bedemænd. Det sikrer, at man har modtaget undervisning i både den praktiske og den psykologiske del af erhvervet. Samtidig har man et stærkt netværk, når opgaver skal løses – også i andre dele af landet.

Danske Bedemænd er en landsdækkende sammenslutning af bedemænd. På hjemmesiden finder du praktiske oplysninger om blandt andet bedemændenes opgaver, de etiske retningslinjer og dine klagemuligheder.

Du kan også finde oplysninger om, hvad du skal gøre i forbindelse med dødsfald i din nære familie.

Du kan desuden bestille materialer om alt det praktiske, men også om eksempelvis hvordan du kommer igennem sorgen, om økonomi og om arv.

Besøg Danske Bedemænds hjemmeside